Publications

Published articles

 •  Unele consideratii in legatura cu procedura inscrierii in Reg. operatorilor intracomunitari, Curierul fiscal no. 10/2010
 •  Eliberarea si distribuirea sumelor realizate prin executare silita, Curierul Fiscal no. 8/2010
 •  Raspunderea solidara in procedura fiscala, (coautor) Curierul fiscal no. 6/2010;
 •  Vanzarea bunurilor debitorului la licitatie, Curierul fiscal no. 5/2010;
 •  Valorificarea bunurilor în cadrul procedurii de executare silită, Curierul Fiscal no. 3/2010
 •  Stingerea prin executare silita imobiliara a creantelor fiscal, Curierul fiscal no. 2/2010;
 •  Executarea silita mobiliara a creantelor fiscal, Curierul fiscal no. 1/2010;
 •  Executarea silita prin poprire a creantelor fiscale, Curierul fiscal no. 12/2009;
 •  Inscrierea creantelor fiscale in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, Curierul fiscal no. 11/2009;
 •  Secretul fiscal (II), (coautor) Curierul fiscal no. 10/2009;
 •  Efectele declararii contribuabililor inactivi, Curierul fiscal no. 9/2009;
 •  Secretul fiscal (I), Curierul Fiscal no. 8/2009;
 •  Posibilitatea incetarii unor contracte de inchiriere inainte de expirarea termenului pentru care au fost incheiate, Curierul Judiciar no. 8/2009
 •  Suspendarea executarii actelor administrativ fiscale versus suspendarea executarii silite pe cale de ordonanta presedintiala, Curierul Fiscal, No. 6/2009;
 •  Sportivi versus persoane impozabile in materia TVA, Curierul fiscal no. 5/2009;
 •  Evaziunea fiscala legala vs. frauda fiscala, Saptamana Financiara, no. 155/2008; 
 •  Asigurarea titlului de proprietate, Saptamana Financiara, no. 124/2007; 
 •  Solutia fiscala individuala anticipata, Saptamana Financiara, no. 115/2007; 
 •  Cine va fi noua Bancorex, Saptamana Financiara no. 108/2007; 
 •  Compensarile nelegale de TVA dispuse de organele fiscale, Saptamana Financiara, no.92/2007; 
 •  Corupti fara voie, Saptamana Financiara, no. 86/2006;
 •  Capcanele contractului de credit bancar, Saptamana Financiara, no. 54/2006;